Yhteiskuntasitoumuksella potkua ekotukitoimintaan

materiaalit

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Muun muassa yhteiskuntasitoumuksen kautta Suomi toimeenpanee globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda2030).

Sitoumuksia on tähän mennessä tehty yli 400 ja kaikki tahot halutaan mukaan.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus toimii hyvänä työkaluna myös ekotukitoiminnassa. Sitoumuksen avulla työyksiköt voivat asettaa ympäristötyölleen tavoitteet ja seurattavat mittarit sekä tehdä ympäristötyötään näkyväksi. Myös Suomen kuusi suurinta kaupunkia tekivät yhteisen sitoumuksen ekotukitoiminnalle. Kurkaa sitoumus ja liity siihen mukaan oman työyksikkösi sitoumuksella.

Toimintaan saa jäntevyyttä myös muiden ekotukitoiminnan työkalujen kuten alkukartoituksen  ja vuosikalenterin  avulla.

OCKSÅ PÅ SVENSKA: Indelande kartläggning och årskalender