Miten mukaan ekotukitoimintaan?

Ekotukitoimintaa ja sen kehittämistä koordinoi Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut. Toiminta on levinnyt Helsingistä jo useisiin kaupunkeihin ja organisaatioihin. Toimintaa toteuttaviin kaupunkeihin nimetään omat koordinaattorit, jotka motivoivat ja tukevat ekotukihenkilöiden työtä monin tavoin. Koordinaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä, jolloin verkostoitumisen avulla saadaan levitettyä hyväksi koettuja toimintamalleja muille.

Mikäli olette kiinnostuneita aloittamaan ekotukitoiminnan omassa organisaatiossanne, ottakaa yhteyttä Helsingin kaupungin ympäristöpalveluihin.

Helsingin kaupunki,
kaupunkiympäristön toimiala,
ympäristöpalvelut
Projektikoordinaattori
Elina Mähönen
puh. 040 184 3529
ekotuki(at)hel.fi

Ekotuki-logo-FI-sininen pieni
Ekotukilogo on Helsingin kaupungille rekisteröity tavaramerkki.