Ympäristötekoja työpaikalla

Ekotukitoiminta säästää luontoa ja rahaa, avainasemassa ovat ekotukihenkilöt.

AJANKOHTAISTA

06.03.2019

Viisi askelta onnistuneeseen lajitteluun työpaikalla

  1. Selvitä, mitä jätejakeita kiinteistössä kerätään. Aloita lajittelun suunnittelu… Lue lisää >>

Nykyisten elämäntapojemme ja ilmastotavoitteiden välillä on valtava kuilu, osoittaa tänään julkaistu @SitraFund 'n selvitys.
#kestävätelämäntavat #1o5elämäntavat #ilmastonmuutos

https://t.co/yzBaTt3zvB

Vuoden 2019 ympäristöteemapäivät nyt yhteisessä kalenterissa

Vuoden 2019 keskeisimmät ympäristöaiheiset teemapäivät ja –viikot löytyvät nyt Ekotuen teemakalenterista. Kalenteriin on koottu myös teemapäiviin ja –viikkoihin liittyvät valmiit […]

Lue lisää >>

TOIMINTA

Ekotukitoiminta on arjen ympäristötyötä, jonka avulla lisätään ympäristötietoisuutta ja voidaan jalkauttaa organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka ruohonjuuritason toimiksi ja käytännöiksi.

Ekotukitoiminta sopii räätälöitävyytensä ansiosta monelle eri toimialalle. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka edistävät ympäristön kannalta fiksua toimintaa.

Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa.
Lue lisää >>

EKOTUKITOIMINTA

Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa.
Lue lisää >>

NÄIN MUKAAN

Verkostoitumisen ja yhteistyön avulla saadaan levitettyä hyväksi koettuja toimintamalleja muille. Lue lisää >>

Verkostomme

Ekotukitoiminnassa mukana olevat kaupungit ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet ympäristövastuullisuuden edistämiseen sekä kouluttamaan ekotukihenkilöitä työyhteisöihinsä. Ekotukihenkilöitä on jo yli 4100!