Etusivu

Ympäristötekoja työpaikalla

Ekotukitoiminta säästää luontoa ja rahaa, avainasemassa ovat ekotukihenkilöt.

Ekotukitoiminta on arjen ympäristötyötä, jonka avulla lisätään ympäristötietoisuutta ja voidaan jalkauttaa organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka ruohonjuuritason toimiksi ja käytännöiksi. Ekotukitoiminta sopii räätälöitävyytensä ansiosta monelle eri toimialalle. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka edistävät ympäristön kannalta fiksua toimintaa. Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa.

Lue lisää

Näin mukaan

Verkostoitumisen ja yhteistyön avulla saadaan levitettyä hyväksi koettuja toimintamalleja muille.

Verkostomme

Ekotukitoiminnassa mukana olevat kaupungit ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet ympäristövastuullisuuden edistämiseen sekä kouluttamaan ekotukihenkilöitä työyhteisöihinsä. Ekotukihenkilöitä on jo yli 4100!

Lue lisää