Ympäristötekoja työpaikalla

Ekotukitoiminta säästää luontoa ja rahaa, avainasemassa ovat ekotukihenkilöt.

AJANKOHTAISTA

14.06.2019

Ekotukitoiminta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenmaat hyväksyivät New Yorkissa syyskuussa 2015 järjestetyssä huippukokouksessa Agenda… Lue lisää >>

Kaikille avoimessa #ilmastokoulu ssa Helsingin kaupungintalolla 9.-13.9. teemoina mm. liikenne, asuminen, ruoka ja rakentaminen. Osallistu yhdelle tai useammalle oppitunnille!
#HDW2019 #hiilineutraalihelsinki
https://t.co/xacVpzQo73

Viisi askelta onnistuneeseen lajitteluun työpaikalla

  1. Selvitä, mitä jätejakeita kiinteistössä kerätään. Aloita lajittelun suunnittelu selvittämällä, mitä jätejakeita kiinteistössä kerätään. Tämä selviää helposti tarkastamalla, mitkä […]

Lue lisää >>

TOIMINTA

Ekotukitoiminta on arjen ympäristötyötä, jonka avulla lisätään ympäristötietoisuutta ja voidaan jalkauttaa organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka ruohonjuuritason toimiksi ja käytännöiksi.

Ekotukitoiminta sopii räätälöitävyytensä ansiosta monelle eri toimialalle. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka edistävät ympäristön kannalta fiksua toimintaa.

Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa.
Lue lisää >>

EKOTUKITOIMINTA

Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa.
Lue lisää >>

NÄIN MUKAAN

Verkostoitumisen ja yhteistyön avulla saadaan levitettyä hyväksi koettuja toimintamalleja muille. Lue lisää >>

Verkostomme

Ekotukitoiminnassa mukana olevat kaupungit ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet ympäristövastuullisuuden edistämiseen sekä kouluttamaan ekotukihenkilöitä työyhteisöihinsä. Ekotukihenkilöitä on jo yli 4100!