Ekotukihenkilön tehtävät

Ekotukihenkilön keskeisenä tehtävänä on edistää ympäristövastuullista toimintakulttuuria omassa työyhteisössään opastamalla ja tukemalla työtovereitaan ympäristötyössä. Ekotukihenkilöllä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ympäristöasioiden hallinnasta, vaan hänet koulutetaan tehtäväänsä. Ekotukihenkilö hoitaa tehtäväänsä muun työnsä ohella. Ohjeellinen suositus on, että ekotukihenkilö voi käyttää ekotukiasioihin yhden päivän kuukaudessa. Ekotukitoiminta edellyttää, että toiminnalla on johdon tuki ja koko organisaatio sitoutuu ympäristövastuullisuuden edistämiseen.

Ekotukihenkilö

  • kouluttautuu ekotukitoiminnan peruskoulutuksessa ja kehittää omaa ympäristöosaamistaan ekotukitoiminnan jatkokoulutuksissa;
  • selvittää työpaikkansa ympäristöasioiden tilan ja kehittämistarpeet yhteistyössä esimiehensä ja kollegoidensa kanssa;
  • osallistuu työpaikkansa ympäristötavoitteiden asettamiseen yhdessä esimiehensä ja kollegoidensa kanssa;
  • opastaa ja kannustaa kollegoitaan ympäristövastuulliseen toimintaan kuten energiansäästöön ja energiatehokkuuteen, jätteen määrän vähentämiseen ja lajitteluun sekä kestäviin liikkumis- ja ruokavalintoihin;
  • huolehtii ympäristötavoitteiden toteuttamisen seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista yhdessä esimiehensä kanssa;
  • tiedottaa ympäristötavoitteiden etenemisestä työyhteisölleen;
  • verkostoituu muiden ekotukihenkilöiden ja kaupungin ympäristöasioita edistävien asiantuntijoiden kanssa.