Ekotukihenkilön tehtävät

Ekotukihenkilön keskeisenä tehtävänä on edistää ympäristövastuullista toimintakulttuuria omassa työyhteisössään opastamalla ja tukemalla työtovereitaan ympäristötyössä. Ekotukihenkilöllä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ympäristöasioiden hallinnasta, vaan hänet koulutetaan tehtäväänsä. Ekotukihenkilö hoitaa tehtäväänsä muun työnsä ohella. Ohjeellinen suositus on, että ekotukihenkilö voi käyttää ekotukiasioihin yhden päivän kuukaudessa. Ekotukitoiminta edellyttää, että toiminnalla on johdon tuki ja koko organisaatio sitoutuu ympäristövastuullisuuden edistämiseen.

 

 • Ekotukihenkilö
 • kouluttautuu ekotukitoiminnan peruskoulutuksessa sekä ylläpitää ja kehittää omaa ympäristöosaamistaan säännöllisesti ekotukitoiminnan jatkokoulutusten avulla;
 •  
 • selvittää työpaikkansa ympäristöasioiden tilan ja kehittämistarpeet yhteistyössä esimiehensä ja muiden työyhteisönsä jäsenten kanssa;
 •  
 • osallistuu työpaikkansa ympäristötavoitteiden asettamiseen yhdessä esimiehensä ja muiden työyhteisönsä jäsenten kanssa;
 •  
 • opastaa ja kannustaa työyhteisönsä jäseniä ympäristövastuulliseen toimintaan kuten energiansäästöön ja energiatehokkuuteen, jätteen määrän vähentämiseen ja lajitteluun sekä kestäviin liikkumis- ja ruokavalintoihin;
 •  
 • huolehtii ympäristötavoitteiden toteuttamisen seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista yhdessä esimiehensä kanssa;
 •  
 • tiedottaa ympäristötavoitteiden etenemisestä työyhteisölleen säännöllisesti;
 •  
 • verkostoituu muiden ekotukihenkilöiden ja kaupungin ympäristöasioita edistävien asiantuntijoiden kanssa.
 • Organisaatiot voivat täydentää ja tarkentaa tehtävänkuvaa organisaation tarpeiden mukaisesti.