Tervetuloa ekotukihenkilöiden kemikaalikoulutukseen

 

Lue seuraavat väitteet ja mieti, ovatko ne totta vai tarua.

”Kaikki tuotteet markkinoilla ovat tutkittuja turvallisia, kemikaaleja suitsitaan tiukalla lainsäädännöllä, joten ne eivät voi aiheuttaa minkäänlaisia terveys- tai ympäristöhaittoja.”

”Ilmastonmuutos on paljon tärkeämpi asia ratkaista kuin ympäristön kemikalisoituminen ja haitallisiin aineisiin ei tarvitse sen kummemmin keskittyä.”

Molemmat väitteet ovat tarua.

Yllä olevia kemikaalimyyttejä on lukuisia. Myös sinulla saattaa olla kemikaalimyyttejä? Haluatko ratkaista ne?

Turun ammattikorkeakoulu on yhdessä Turun kaupungin kanssa toteuttanut tämän kemikaalikoulutuksen, jonka tarkoituksena on antaa ekotukihenkilöille perustietoa kemikaaleista ja niiden mahdollisista haitallisista vaikutuksista. Koulutusmateriaalissa tutustutaan kemikaaleihin ja niiden vaikutuksiin sekä opitaan erilaisia tapoja vähentää kemikaalikuormitusta niin kotona kuin työpaikallakin.

Koulutusmateriaalia tullaan lisäämään tälle sivustolle syksyn 2020 aikana, ja valmis koulutuskokonaisuus on kaikkien käytettävissä vuoden 2020 lopussa.

Koulutusmateriaali on toteutettu osana kansainvälistä Interreg Baltic Sea Region -rahoitteista NonHazCity 2 -hanketta. Hanketta ovat rahoittaneet myös Suomen työ- ja elinkeinoministeriö sekä Turun kaupunki. NonHazCity 2 -hankkeen tarkoituksena on ollut muun muassa lisätä kuntien osaamista liittyen kemikaalien hallintaan sekä vähentämistoimenpiteisiin.

alt=""

 

1. Johdanto haitallisiin aineisiin

Tässä osiossa tutustut kemikaalien terveydelle ja ympäristölle aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Osiossa saat myös tietoa siitä, miten haitalliset kemikaalit kulkeutuvat ympäristössämme ja miten kemikaaleja säännellään.

alt=Kemikaaliviisas koti

 

2. Kemikaaliviisas koti

Tässä osiossa tutustut kodeissamme oleviin kemikaaleihin ja saat vinkkejä niiden määrän vähentämiseen.

alt=Kemikaalit työpaikalla

 

3. Kemikaalit työpaikalla

Tämä osio esittelee muun muassa kuinka varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa voidaan vähentää kemikaalikuormaa ja altistusta.

alt=Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat

 

4. Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat

Tässä osiossa opit, mitä tarkoitetaan kestävillä julkisilla hankinnoilla ja tutustut hankintatoimintatapoihin, joiden avulla kemikaalit voidaan ottaa esimerkiksi kuntien tarjouskilpailuissa huomioon.

 

 

alt=""