Kemikaalikoulutus

Tervetuloa ekotukihenkilöiden kemikaalikoulutukseen

Lue seuraavat väitteet ja mieti, ovatko ne totta vai tarua.

Kaikki tuotteet markkinoilla ovat tutkittuja turvallisia, kemikaaleja suitsitaan tiukalla lainsäädännöllä, joten ne eivät voi aiheuttaa minkäänlaisia terveys- tai ympäristöhaittoja.

Ilmastonmuutos on paljon tärkeämpi asia ratkaista kuin ympäristön kemikalisoituminen ja haitallisiin aineisiin ei tarvitse sen kummemmin keskittyä.

Molemmat väitteet ovat tarua.

Yllä olevia kemikaalimyyttejä on lukuisia. Myös sinulla saattaa olla kemikaalimyyttejä? Haluatko ratkaista ne?

Monet arkiset tuotteet työympäristössä, kuten vaikka elektroniikka ja erilaiset muoviesineet voivat aiheuttaa riskin haitalliselle kemikaalialtistukselle. Ei ole samantekevää, miten esimerkiksi valmistamme työpaikalla lounaamme tai miten eväät säilytetään. Kemikaaliviisas työympäristö -kampanjan materiaalit sisältävät esimerkiksi verkkopohjaisen Kemikaaliviisas työympäristö -työkalun, jonka avulla voit käydä läpi oman työympäristösi kemikaaliriskejä. Työkalun käyttöä tukee lisämateriaali, joka sisältää helposti omaksuttavaa tietoa työympäristöjemme haitallisista kemikaaleista, niiden aiheuttamista terveysriskeistä sekä keinoja ja vinkkejä jokapäiväisen kemikaalialtistuksen vähentämiseen. Aiempaa osaamista haitallisista kemikaaleista ei tarvita. Kemikaaliviisas työympäristö -työkalu ja materiaalit ovat saatavilla Kemikaaliviisas työympäristö -kampanjasivulla . Tulevaisuudessa materiaalit tulevat löytymään myös näiltä ekotukisivuilta.

Turun ammattikorkeakoulu on yhdessä Turun kaupungin kanssa toteuttanut tämän kemikaalikoulutuksen, jonka tarkoituksena on antaa kuntien työntekijöille ja erityisesti ekotukihenkilöille perustietoa kemikaaleista ja niiden mahdollisista haitallisista vaikutuksista. Koulutusmateriaalissa tutustutaan kemikaaleihin ja niiden vaikutuksiin sekä opitaan erilaisia tapoja vähentää kemikaalikuormitusta niin kotona kuin työpaikallakin. Koulutuskokonaisuus on kaikkien käytettävissä.

Kemikaaliviisas työympäristö -kampanja on osa kansainvälistä LIFE ChemBee -hanketta (LIFE21/GIE/DE/101074245), jota rahoittavat Euroopan Unionin LIFE ohjelma, Turun ammattikorkeakoulu sekä Helsingin Kaupunki.

Koulutusmateriaali on toteutettu osana kansainvälistä EU:n Interreg Baltic Sea Region -rahoitteista NonHazCity 2 -hanketta 2019-2020. Hanketta ovat rahoittaneet myös Suomen työ- ja elinkeinoministeriö sekä Turun kaupunki. NonHazCity 2 -hankkeen tarkoituksena on ollut muun muassa lisätä kuntien osaamista liittyen kemikaalien hallintaan sekä vähentämistoimenpiteisiin.

alt=""

1. Johdanto haitallisiin aineisiin

Tässä osiossa tutustut kemikaalien terveydelle ja ympäristölle aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Osiossa saat myös tietoa siitä, miten haitalliset kemikaalit kulkeutuvat ympäristössämme ja miten kemikaaleja säännellään.

Materiaaliin

2. Kemikaaliviisas koti

Tässä osiossa tutustut kodeissamme oleviin kemikaaleihin ja saat vinkkejä niiden määrän vähentämiseen.

Materiaaliin

3. Kemikaalit työpaikalla

Tämä osio esittelee muun muassa kuinka varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa voidaan vähentää kemikaalikuormaa ja altistusta.

Materiaaliin

4. Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat

Tässä osiossa opit, mitä tarkoitetaan kestävillä julkisilla hankinnoilla ja tutustut hankintatoimintatapoihin, joiden avulla kemikaalit voidaan ottaa esimerkiksi kuntien tarjouskilpailuissa huomioon.

Materiaaliin