Tutustu ekotukitoiminnan uudistettuun käsikirjaan!

 

Ekotukitoiminnan käsikirja tarjoaa ekotukihenkilöille tietoa ja keinoja ympäristövastuullisuuden edistämiseksi työpaikalla. Uuteen, päivitettyyn käsikirjaan pääset tutustumaan täältä.

Käsikirja perehdyttää lukijan ekotukitoiminnan tavoitteisiin ja ekotukihenkilön tehtäviin. Käsikirjaan on koottu ajankohtaista tietoa ja toimintaohjeita energiansäästöön, kestäviin hankintoihin, jätteen määrän vähentämiseen ja lajitteluun, ruokavalintoihin ja liikkumiseen liittyen. Uudistetusta käsikirjasta löydät myös katsauksen globaaleihin ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luontokatoon, sekä niiden ratkaisukeinoihin.

Ekotukihenkilöt ovat avainasemassa, kun työpaikalla luodaan uutta ympäristövastuullista toimintakulttuuria. On tärkeää, että kestävä kehitys ja ympäristö eivät ole tärkeitä asioita vain periaatteessa, vaan näkyvät työpaikalla myös käytännön toiminnassa. Käytännön asioiden muuttaminen ei välttämättä merkitse lisätyötä, vaan kyse on uusien toimintatapojen opettelemisesta. Ekotukihenkilöiden tiedot ja teot toimivat kannustimena ja esimerkkinä muille. Uusia toimintatapoja kannattaa opetella ja ottaa käyttöön askel kerrallaan. Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja ympäristövastuullisuuteen kasvaminen vievät aikaa. Ekotukihenkilöltä tämä vaatii opiskelua, itsensä ja muiden motivoimista sekä ohjausta valintojen tekemiseen ja jatkuvaan käytäntöjen parantamiseen. Päivitetty käsikirja tarjoaa ekotukihenkilöille entistä paremmat eväät ja edellytykset toimia ympäristötyön muutosvoimana omassa työyhteisössä.

Mielenkiintoisia ja innostavia lukuhetkiä!