Kirjastojen ilmastovaikutukset on selvitetty

 

Kirjastojen hiilijalan- ja kädenjälkitutkimus on kirjastoalan ensimmäinen tiedonkeruuprosessi, jossa päästötietoja selvitettiin pilottikirjastojen ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Tiedonkeruuseen ja oman kirjastonsa hiilijalanjälkilaskentaan osallistui 13 kirjastoa eri puolilta Suomea, pienistä kunnankirjastoista suuriin kaupunginkirjastoihin. 

Ilmastovaikutusten selvittämiseksi tarvitaan vastauksia lukuisiin kysymyksiin, kuten siihen, mitä kirjastojen toiminta on, millaisia tiloja tarvitaan, mitä kuljetetaan ja millaisia jätteitä syntyy? Toimintojen määrittely ja siihen perustuva tiedonkeruu olivatkin yksi hiilijalanjälkiprojektin mittavampia vaiheita. Tulosten perusteella suurin hiilijalanjälkeä kasvattava tekijä on energiankulutus. Tältä osin tulos noudattelee myös ekotukihenkilöille tehdyn elämäntapamuutoksia koskevan kyselyn tuloksia.

Ilmastotyössä hiilijalanjäljen mittaaminen on jo vakiintunut keino tunnistaa ja pienentää toiminnan aiheuttamia negatiivisia ilmastovaikutuksia. Hiilikädenjälki kuvaa palvelun tai tuotteen potentiaalia eli millaisia hyviä vaikutuksia palvelun tai tuotteen käytöstä voisi asiakkaalle syntyä. Kirjastojen hiililaskelmien yhteydessä myös kädenjälkianalyysi kytkettiin hiilijalanjälkilaskentoihin, jolloin päästiin tarkastelemaan kirjastotoiminnan positiivista ilmastovaikutusta. Kirjaston palvelujen käyttö, kuten kirjan lainaaminen ostamisen sijaan, auttaa siis asiakkaita vähentämään hiilijalanjälkeään.

 

Lukemisen päästöjä pylväsdiagrammissa, hiilidioksidiekvivalentteina.

 

 

Laskelmat on toteutettu Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle hankkeessa yhdessä hankkeen asiantuntijakumppanin Positive Impact kanssa.

Tutustu tutkimukseen ja sen tuloksista kertovaan selvityksen Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen – selvitys Suomen yleisten kirjastojen ilmastovaikutuksista ja kädenjäljestä, 2021.

Katso Outi Ugaksen esitys kirjastojen ympäristötietoisuuskyselyn tuloksista ja kirjaston hiilijalanjäljestä.

 

Lisätietoja:
Hankejohtaja Harri Sahavirta, harri.sahavirta@hel.fi 
Hankekoordinaattori Leila Sonkkanen, leila.sonkkanen@hel.fi 

Hiililaskelmat outi.ugas@positiveimpact.fi