Kiinteistön jätekartoitus apuna jätehuoltosuunnitelman teossa

Kiinteistön jätehuoltosuunnitelman teko tai päivitys kannattaa aloittaa tekemällä kiinteistössä jätekartoitus, jossa tarkastellaan jätteiden kulkua kiinteistössä ja kirjataan ylös kaikki oleellinen tieto matkan varrelta.
Esimerkiksi:

  • Mitä jätteitä syntyy ja missä tiloissa?
  • Täyttääkö lajittelu paikallisten jätehuoltomääräysten lajitteluvelvoitteen?
  • Onko lajittelu onnistunut vai päätyykö jäteastioihin vääriä roskia?
  • Kuka huolehtii roskien viemisestä välikeräyspisteeseen ja jätehuoneeseen?
  • Ovatko jäteastiat oikean kokoisia ja helposti kuljetettavissa jätehuoneeseen?
  • Onko jäteastioiden määrä ja tyhjennysväli sopiva?
  • Minkälainen lasku jätehuollosta aiheutuu?
  • Voidaanko toimintamallia kehittämällä löytää edullisempia ratkaisuja?

Jäteprosessin kokonaisvaltaisen tarkastelun jälkeen on helppo tunnistaa asiat jotka eivät ole kunnossa. Kehityskohteiden löydyttyä on helppo tehdä kiinteistön jätehuoltosuunnitelma.

VIDEO Jätekartoitus apuna jätehuoltosuunnitelman teossa
Mallipohja kiinteistön jätekartoituksen tekoon
Jätekartoitus Helsingin ympäristökeskuksessa 2005