Hankkeet

Ekotukitoimintaa on kehitetty aiemmin EU-rahoituksen turvin.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksella oli 1.12.2006-31.12.2007 yhteistyöhanke Tallinnan kaupungin ympäristöviraston kanssa. Hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja se toteutti Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA -ohjelmaa. Hankkeessa kehitettiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa ekotukitoiminnan koulutuksia sekä tukimateriaaleja ja -muotoja ekotukihenkilöille.

Ajanjaksolla 1.4.2009 – 31.12.2011 käynnissä ollut Eco-support activity – working together for a better environment eli Ekotukitoiminta – yhteistä työtä ympäristön hyväksi -hanke sai rahoitusta EU:n Central Baltic Interreg IVA -ohjelman Etelä-Suomi-Viro alaohjelmasta. Tässä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen koordinoimassa yhteistyöhankkeessa kehitettiin edelleen ekotukitoimintaa yhteistyössä Tallinnan kaupungin kanssa. Samallatoimintamalli levitettiin muihin hankkeen partnerikaupunkeihin Tarttoon, Rakvereen, Kotkaan ja Hämeenlinnaan. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin miljoona euroa.

Vuosina 2009-2011 käynnissä olleessa HSY:n koordinoimassa Julia2030-hankeessa ekotukitoiminta levisi Espooseen, Vantaalle, Kauniaisiin, Kirkkonummelle ja Keravalle. Julia 2030 -hanke sai rahoitusta EU:n Life+ -ohjelmasta.

Step to Ecosupport -hankkeen aikana ekotukitoiminta käynnistettiin Pietarissa Venäjällä. Hanke sai rahoitusta South-East Finland – Russia ENPI CBC 2007-2013 -ohjelmasta, ja toteutettiin suomalais-venäläisenä yhteistyönä vuosina 2013-2014. Step to Ecosupport -hankkeen partnerit olivat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Pietarin kaupungin ympäristökomitea, Kosmos Ltd. sekä Friends of the Baltic -ympäristöjärjestö.