Voisinko sittenkin jättää ostamatta?

”Sain tämän tosi halvalla ja vein vanhan kierrätykseen. ” Usein ajatellaan, että jos vaan kierrättää ja lajittelee vanhat tavarat ja roskat, voi huoletta ostaa uutta tilalle. Kulutuksen ympäristökuorma mielletään monesti jätteen tuottamiseksi. Kuluttamisen ongelmat, kuten luonnonvarojen käyttö ja tuotannon aiheuttamat ympäristöhaitat jäävät usein vähemmälle huomiolle. Ne kun eivät suoraan näy arjessamme siinä missä pihallamme sijaitsevat jäteastiat. Kierrätys ja lajittelu ovat toki tärkeitä, mutta ennen kuin tuote saapuu kaupan hyllylle, on louhittu metalleja, kaadettu metsää, viljelty raaka-aineita, kulutettu vettä ja energiaa, kuljetettu, valmistettu tehtaissa ja tuotettu jätettä ja päästöjä.

Meidän suomalaisten kulutus on maailman huippua. Suomessa asukasta kohden laskettu kulutus ylittää maapallon kantokyvyn noin nelinkertaisesti. Eli laskennallisesti ylitämme reippaasti maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä.

Luontoliiton Älä osta mitään -päivää vietetään 24.11. Päivä on syntynyt vastavoimana joulua edeltävälle ostosryntäykselle. Se on ajoitettu Yhdysvaltain kiitospäivän jälkeiselle perjantaille, joka tunnetaan nimellä ”Black Friday”. Tämä ennen näkemättömiä tarjouksia pursuileva päivä tunnetaan nykyään meillä Suomessakin hyvin. Älä osta mitään -päivää on vietetty Suomessa vuodesta 1993 alkaen. Se haastaa meidät olemaan ostamatta edes yhden päivän ajan. Tämä ei toki vielä ratkaise kulutuksemme aiheuttamia ongelmia, mutta saa meidät toivottavasti tarkastelemaan omia kulutustottumuksiamme kriittisemmin. Voisinko sittenkin jättää ostamatta? Voisinko lainata, vuokrata, korjata tai ostaa käytettyä? Voisinko saada mielihyvää jostain muusta kuin ostamisesta?