Yksilönvalintojen ja päättäjien vastuunjako selville sitoumusdataa tulkitsemalla

 

Kuinka paljon ilmastonmuutoksen hillintä voi riippua yksilönvalinnoista? Entä mikä on päättäjien vastuu päästöjen vähentämisessä?  Avanto insightin kokeilussa etsitään vastausta kysymykseen yksilöiden ja päättäjien välisen vastuunjaon määrittelystä.

Nyt testattavan konsepti-idean aineistona on data kaupunkilaisten elämäntapasitoumuksista. Esimerkiksi Sitran Elämäntapalaskuri esittää käyttäjälle oman hiilijalanjäljen laskemisen jälkeen räätälöityjä vinkkejä oman päästövaikutuksen vähentämiseksi entisestään. Eri kategorioihin, kuten asuminen ja liikkuminen, kuuluvat vinkit muodostavat yhdessä 100 fiksua arjen tekoa -aineiston. 

Jos testin tekijät pystyisivät valitsemaan lopuksi ne vinkit, joiden noudattamiseen voisivat sitoutua, seurauksena syntyisi aineisto, joka mahdollistaa ennusteen tekemisen. Aineiston perusteella yleistämällä voisi arvioida, kuinka paljon eri päästöt tulevat vähenemään yksilönvalintojen seurauksena.

Jos kaupungin eri päästölajien päästövähennystavoitteista vähentää yksilönvalintojen osuuden, jäljelle jää se osuus tavoitteesta, joka ei tule todennäköisesti vähenemään ihmisten käyttäytymisen seurauksena. Seuraa kysymys siitä, kenen vastuulla jäljellejäävän tavoitteen toteutuminen on? Markkinaehtoisilla ratkaisuilla ja teknologian kehittymisellä on varmasti oma vaikutuksensa, mutta viime kädessä poliittisesti asetetusta tavoitteesta ovat vastuussa poliittiset päättäjät. Poliittisia päätöksiä tehdään paikallisella, kansallisella ja ylikansallisella tasolla, joista tässä kokeessa tarkastelemme kunnallisen päätöksenteon mahdollisuuksia.

Tätä konseptia testattiin ensi kertaa Tampereella Tahmelan Huvilan ilmastolaboratoriossa Avanto insightin suunnittelemassa kokeilussa syys-lokakuussa parinkymmenen osallistujan voimin. Kokeilu toteutettiin osana Ympäristöministeriön rahoittamaa Kuntien ilmastoratkaisut -hanketta, jossa Avanto kehittää yhdessä Helsingin kaupungin kanssa ilmasto-osallisuuden ja -johtamisen yhdistävää toimintamallia.

Nyt kutsumme ekotukihenkilöt kokeilemaan konseptia aiempaa suuremmalla osallistujajoukolla. 

Jos et ole vielä osallistunut, klikkaa kyselylomake auki ja kerro, mihin elämäntapamuutoksiin voisit sitoutua, niin me päättelemme, paljonko päättäjien vähintään pitäisi tehdä päätöksiä. 

Vastauksia peilataan tässä testissä Helsingin kaupungin päästövähennystavoitteisiin ja tulokset julkaistaan ekotuki.fi -sivustolla ja uutiskirjeessä.

 

Sitra (www.sitra.fi) on julkaissut 100 fiksua arjen tekoa -aineiston vapaan uudelleenkäytön sallivalla Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0). 

 

Teksti:

Raimo Muurinen

Puh. 044 5777 574

raimo@avanto.in

www.avanto.in