Viisi askelta onnistuneeseen lajitteluun työpaikalla

 

1. Selvitä, mitä jätejakeita kiinteistössä kerätään.

Aloita lajittelun suunnittelu selvittämällä, mitä jätejakeita kiinteistössä kerätään. Tämä selviää helposti tarkastamalla, mitkä jäteastiat kiinteistön jätetilasta/-tiloista löytyvät. Joissakin kiinteistöissä esimerkiksi kerätään vielä energiajätettä. Energiajätteen keräyksestä ollaan vähitellen siirtymässä tehokkaampaan muovipakkausten keräykseen. Jos jätekatoksesta ei kuitenkaan löydy muovinkeräysastiaa, muovia on silloin turha lajitella erikseen. Tässä tapauksessa voit tehdä aloitteen muovinkeräyksen aloittamiseksi kysymällä asiasta esimerkiksi esimieheltäsi tai oman työyhteisösi ekotukihenkilöltä, jotka voivat viedä asiaa eteenpäin isännöitsijälle. Kannattaa myös tarkistaa, mitä vaatimuksia alueelliset jätehuoltomääräykset asettavat. Niissä kerrotaan muun muassa erikseen kerättävät jätelajit sekä jätepisteille ja jätteenkeräykselle asetetut vaatimukset. 

 

2. Kartoita, mitä jätejakeita työpaikalla syntyy.

Seuraava askel on selvittää, mitä jätejakeita työpaikalla syntyy. Esimerkiksi keittiössä syntyy tyypillisesti biojätettä, muovipakkauksia, kartonkipakkauksia, lasipakkauksia, pienmetallia ja sekajätettä. Lisäksi toimistotyössä syntyy usein sekapaperia ja toimistopaperia. Muista huomioida, syntyykö toiminnasta vaarallista jätettä tai sähkö- ja elektroniikkaromua.  

 

3. Hanki sopivat lajitteluastiat.

Kun olet selvillä siitä, mitä jätejakeita työpaikallasi voi ja kannattaa lajitella, seuraava askel on tehdä lajittelusta helppoa ja mukavaa. Lajitteluastioiden hankinnassa on tärkeää huomioida tila, jossa lajittelu tapahtuu. Nykyisin lajitteluastioita on saatavilla eri kokoisina ja mallisina, joten lajittelu voidaan toteuttaa sujuvasti myös esimerkiksi pienessä keittiössä. Pohdi, tarvitseeko jokaisessa työpisteessä olla oma roska-astia, vai voisiko yhteisen lajittelupisteen perustaa esimerkiksi käytävälle tai kahvitilaan.

 

 4. Varmista, että lajittelu toteutuu onnistuneesti.

Tiedota lajittelun alkamisesta työpaikallasi. Selkeät lajitteluohjeet tekevät lajittelusta helppoa. Ekotukitoiminnan valmiita lajitteluohjeita voit tulostaa netistä www.ekotuki.fi/materiaalit . Helsingissä voit myös tilata lajitteluohjeita painettuna ekotukikoordinaattorilta. Lajittelun käynnistämisen yhteydessä voi myös järjestää kampanjan, joka motivoi työyhteisön jäseniä lajittelun aloittamiseen.

 

5. Pidä motivaatiota yllä.

Uuden toimintatavan vakiintuminen käytännöksi vaatii toistoja ja aikaa. Siksi onkin tärkeää pitää työyhteisön motivaatiota yllä. Informoi työkavereitasi ja esimiestäsi lajittelun tuomista ympäristöhyödyistä ja kustannussäästöistä. Pidä lajittelua esillä hauskojen kuvien ja ytimekkäiden viestien avulla työyhteisösi viestintäkanavissa, kuten intrassa, Teamsissa tai sosiaalisen median kanavissa. Järjestä työyhteisöllesi lajitteluun liittyviä infohetkiä tai vaikkapa kerroskohtaisia leikkimielisiä kilpailuja, joissa parhaiten lajittelussa onnistunut kerros palkitaan.