Verkkopalvelu ympäristöasioiden itsenäiseen opiskeluun

Verkkoon on avattu uusi palvelu www.ymparistoosaava.fi , jossa voi opiskella viiden toimialan ympäristöasioita ja vastuullisia käytäntöjä, suorittaa osaamistestin ja tulostaa osaamistodistuksen.

Toimialat ovat:
• Kiinteistönhoitoala
• Kone- ja metalliala
• Puhdistuspalveluala
• Ruokapalveluala
• Sosiaali- ja terveysala

Palvelusta löytyy kukin toimialan itseopiskeluaineisto, jossa perehdytään toimialan keskeisiin ympäristövaikutuksiin ja hyviin käytäntöihin. Teemoina ovat muun muassa jätteet, vedensäästö ja kemikaalien käyttö sekä materiaali- ja energiatehokkuus. Tarjolla on myös työkaluja koko organisaation toiminnan kehittämiseen sekä maksullisia koulutus- ja neuvontapalveluja.