Ekotukitoiminta -Mistä lähdetään liikkeelle?

Ympäristön kannalta fiksumman toiminnan suunnittelu kannattaa käynnistää alkukartoituksella , jonka tekee ekotukihenkilö tai ekotukitiimi. Alkukartoituksen avulla saadaan helposti kuva oman työpaikan energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja kierrätyksestä, kestävistä kulutustottumuksista, liikkumisesta ja toimintakulttuurista. Kun alkukartoituslomake on täytetty, nähdään missä asioissa omalla työpaikalla on parantamisen varaa. Esimerkiksi:

  • lajittelu ei ole onnistunut
  • tulostusasetuksissa kaksipuoleisuus ja mustavalkoisuus eivät ole oletusasetuksia
  • työmatkaliikuntaan lihasvoimin ei kannusteta
  • ympäristöasioista ei tiedoteta työpaikalla
  • jne..

Kun kehityskohteet on tunnistettu, päätetään mistä asioista halutaan lähteä liikkeelle. Asetetaan tavoitteet, suunnitellaan toimenpiteet ja sovitaan seurannasta.

Esimerkiksi:
Tänä vuonna keskitymme seuraaviin toimenpiteisiin:

  • asetetaan tulospalkkiojärjestelmään ympäristötavoitteita
  • tehdään kiinteistön jätekartoitus ja jätehuoltosuunnitelma
  • vaihdetaan kaksipuolinen mustavalkotulostus oletusasetukseksi
  • muutetaan parkkipaikka maksulliseksi ja järjestetään pyörille asianmukainen säilytystila.

Toimenpiteitä voi aloittaa toteuttamaan myös teema kerrallaan ja keskittyä yhtenä vuotena energiansäästöön, toisena kestävään liikkumiseen jne. Liian suurta palaa ei kannata haukata kerralla.

Alkukartoituksen avulla löytyneiden kehityskohteiden ja asetettujen tavoitteiden pohjalta saadaan helposti laadittua ekotukitoiminnalle toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa päivitetään kun asetetut tavoitteet on saavutettu.

Toimintasuunnitelman voi aikatauluttaa Ekotukitoiminnan vuosikalenteriin , johon voi lisätä merkintöjä sähköisesti tai tulostuksen jälkeen. Kalenteriin on merkattu valmiiksi muutamia vuosittain toistuvia ympäristöaiheisia teemaviikkoja ja päiviä sekä muistutuksia ajankohtaisista asioita. Lisää omalle työyhteisölle sopivia tapahtumia ja muistiinpanoja. Vuosikalenterin alaosassa on kohta, johon voi tehdä ekotukitoiminnan toimintasuunnitelman. Muista jakaa vastuut suunnitelluille toimenpiteille.

Katso animaatiovideo:

Ekotukitoiminta -Mistä lähdetään liikkeelle?