Pääkaupunkiseudun ekotukihenkilöt jätevedenpuhdistamolla

Pääkaupunkiseudun ekotukihenkilöille järjestettiin 6.2.2013 yhteinen jatkokoulutus aiheesta vesi Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla Helsingissä. Koulutuksessa kuultiin muun muassa maailman vesivarojen epätasaisesta jakautumisesta ja kuluttamiemme hyödykkeiden sisältämästä piilovedestä. Piilovedellä tarkoitetaan kaikkea sitä vettä mikä on kulunut ravintoa viljeltäessä ja kasvattaessa sekä teollisuustuotteita tuotettaessa. Esimerkiksi yhden omenan vesijalanjälki on 125 litraa, kahvikupillisen kahvia 140 litraa ja yhden naudanlihakilon peräti 15 500 litraa. Meidän onkin syytä miettiä missä ostamamme hyödykkeet on tuotettu. Vesijalanjälki on parempi askeltaa kotimaahan eikä alueille, joissa on pulaa vedestä eikä jätevesiä ei hoideta kunnolla.

Koulutuksessa käytiin läpi myös luonnon kemikalisoitumista ja Itämeren nykyistä tilaa. Terve ja puhdas Itämeri tuottaa meille ekosysteemipalveluita, joiden arvoksi on arvioitu yli viisi miljardia euroa per vuosi. Koulutuksen lopuksi tutustuttiin Viikinmäen jäteveden puhdistamoon. Puhdistamolle saapuu vuosittain 130 miljoonaa kuutiota jätevettä. Jäteveden joukossa puhdistamolle saapuu noin miljoona kiloa eli 200 rekkalastillista wc-pönttöön kuulumatonta jätettä (kuvassa). Pyttyetiketti olisi siis syytä kerrata aika-ajoin niin kotona, koulussa kuin töissäkin.

Pyttyetiketti

Pytty-kampanja

Testaa vesijalanjälkesi

Koulutuksen materiaalit