Onhan toimistokahvisi reilu myös viljelijälle?

 

Suomessa työpaikoilla ja etätoimistoissa juodaan miljoonia kahvikupillisia päivittäin. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, mitä kahvia työpaikoilla on tarjolla.

 

Työskentelet kovasti joka päivä, joten ymmärrät, kuinka tärkeää on, että sinulle maksetaan oikeudenmukainen korvaus tekemästäsi työstä. Onkin järkyttävää, että miljoonat maanviljelijät ja työntekijät eivät edelleenkään saa oikeudenmukaista korvausta huolimatta siitä, että he tekevät paljon töitä tuottaakseen tuotteita, joita me kaikki rakastamme. Kahvi on yksi vaihdetuimmista raaka-aineista ja sen viljely työllistää noin 25 miljoonaa kahvin pienviljelijää, jotka elävät kahvin maailmanmarkkinahinnan armoilla. Hinta laskee välillä niin alas, etteivät viljelijät saa katettua sillä edes tuotantokustannuksia – puhumattakaan perheidensä elättämisestä.  Ilmastonmuutos on vaikeuttanut viime vuosina kahvinviljelijöiden työtä, ja sen vaikutukset tulevat nykymenolla lisääntymään: ilmastonmuutoksen seurauksena kahvinviljelyyn sopivan maa-alan arvioidaan puolittuvan vuoteen 2050 mennessä. Kahvinviljely myös aiheuttaa ilmastonmuutosta ja ympäristöhaittoja: metsiä kaadetaan kahviviljelmien alta ja maatalouden lannoitteet ja torjunta-aineet heikentävät veden laatua.  

Reilu kauppa vahvistaa viljelijöiden toimeentuloa sekä lasten ja naisten asemaa kahvitiloilla. Reilun kaupan kahvista viljelijälle maksetaan takuuhintaa, ja sen lisäksi viljelijäyhteisölle maksetaan Reilun kaupan lisää, joka käytetään yhteisön hyväksi. Sillä viljelijät voivat esimerkiksi investoida oman liiketoimintansa parantamiseen tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Reilun kaupan kahvi on myös ilmastoteko. Viljelijöiden kanssa kehitetään vastustuskykyisempiä kahvilajikkeita ja heitä ohjataan varjelemaan puita ja maaperän tuottavuutta, vähentämään keinolannoitteiden ja energian käyttöä sekä käyttämään uusiutuvaa energiaa ja parantamaan jätehuoltoa. Vesivarojen hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota.  

Sinä voit vaikuttaa! Tuo työpaikkasi osaksi Fairtrade@work -verkostoa. Fairtrade@Work-työpaikoilla juodaan Reilun kaupan kahvia, jotta kahvinviljelijät saavat työstään reilun korvauksen ja kahvin ilmastovaikutukset pienenevät.  Työyhteisön arvot näkyvät siten arkisissa ja pienemmissäkin valinnoissa. Verkostossa mukana olevat työpaikat ajattelevat globaalisti, toimivat paikallisesti ja osoittavat solidaarisuutta globaalin etelän tuottajia kohtaan – jokainen kuppi reilun kaupan kahvia tarkoittaa oikeudenmukaista hintaa viljelijälle.

Valitsemalla Reilun kaupan kahvin työpaikallenne

– hillitsette ilmastonmuutosta ja maksatte kahvinviljelijöille reilumman korvauksen,

– voitte ylpeänä kertoa henkilökunnallenne, sidosryhmillenne ja asiakkaillenne, että tuette ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti oikeudenmukaista kaupankäyntiä,

– olette päättäneet olla osa ratkaisua ja

– edistätte YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Tuo työpaikkasi mukaan Fairtrade@work -verkostoon ja sitoudutte eettisempään ja kestävämpään tulevaisuuteen! Se on helppoa, sillä useimmilla kahvitoimittajilla on valikoimissaan Reilu kaupan vaihtoehtoja. Eikä mukanaolo vaadi ylimääräistä työtä, ainoastaan kuittauksen vuosittain, että kahvivalintanne on yhä reilu. Mukanaolo on maksutonta ja saatte mukaan liityttyänne materiaalia, jolla voitte kertoa tästä vastuullisesta valinnastanne.

Suomessa vietetään Reilua kahvitaukoa 28.10., jolloin työpaikoilla nautitaan Reilun kaupan kahvista ja haastetaan muita työpaikkoja tekemään samoin.

 

Teksti: Jatta Makkula, yhteysvastaava, Reilu kauppa ry