Kulje viisaasti

Liikkumistavalla on väliä. Kun työpaikka suosii joukkoliikennettä ja muita ympäristöystävällisiä kulkutapoja, se saa aikaan kustannussäästöjä ja parantaa samalla ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia.

Liikenne

Joukkoliikenne aiheuttaa yksityisautoiluun verrattuna huomattavasti vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja hengitysilman laatua heikentäviä lähipäästöjä. Kestäviä kulkutapoja suosimalla organisaatio pystyy vähentämään pysäköintipaikoista ja mahdollisesta autojen pidosta aiheutuvia kuluja sekä kilometrikorvauksia. Kun yksityisautojen määrä liikenteessä vähenee, liikenne kulkee sujuvammin.

Työmatkan tekeminen pyörällä tai kävellen on erinomaista hyötyliikuntaa. Myös joukkoliikenteen käyttäjät kävelevät keskimäärin 2 000 askelta päivässä enemmän kuin autoilijat, mikä osaltaan kohentaa työntekijöiden terveyttä.

Joukkoliikenteen käyttöä voi lisätä tarjoamalla työntekijöille työsuhdematkalipun ja valitsemalla toimipaikan sijainnin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärestä. Paitsi työntekijät myös asiakkaat arvostavat hyviä kulkuyhteyksiä. Muita keinoja ovat esim. räätälöidyt infopaketit, sähköisten aikataulupalveluiden tehokkaampi hyödyntäminen, kuten lähimpien pysäkkien lähdöt työpaikan aulanäytölle, ja liikkumissuunnitelman tekeminen. Työpaikalla voidaan myös järjestää työmatkaliikkumiseen liittyvä teemapäivä tai infoaamiainen. Asiointipyörän hankinta ja Kilometrikisaan osallistuminen kannustavat pyöräilemään.

Helsingin seudun liikenne (HSL) edistää viisasta liikkumista paitsi joukkoliikenteen järjestämisellä ja markkinoinnilla myös tekemällä yhteistyötä muiden kestäviä kulkutapoja edistävien tai toteuttavien tahojen kanssa. Liikkumisen ohjausta tehdään myös työpaikkojen, oppilaitosten ja muiden liikennettä synnyttävien tahojen kanssa.

Kurkkaa Kulje viisaasti – sivustolle.