Kiertääkö hyvä kauttasi?

ravinnekierto_ruokavalio_4x5_tekstiIhminen on osa ruokaketjua, ei sen päätepiste. Syömällä ja lajittelemalla fiksusti, pääsevät kaiken elämän kannalta välttämättömät ravinteet typpi ja fosfori tehokkaaseen käyttöön ja pysyvät poissa rehevöittämästä Itämerta ja vesistöjämme.

Ravinteiden tuhlaus ja vesien rehevöityminen ovat ilmastonmuutoksen ohella aikamme suuria ongelmia. Typen ja fosforin käytön planeettarajat ovat ylittyneet jo 80 -90%. Kuluttajan vesistöjä rehevöittävästä vaikutuksesta vastaavat lähes kokonaan ruoka (n.75 %) ja asumisen jätevedet (n.25 %).

#kiertääköhyväkauttasi -kampanja pyrkii tuomaan esille ravinteiden merkitystä ja niiden tuhlailun vaikutuksia sekä kuluttajan roolia isossa kuvassa.

Kampanjan nettisivuilta https://kiertaakohyvakauttasi.fi/ löytyy paljon faktaa ja hyviä materiaaleja, joita voi hyödyntää työpaikalla.