Kemikaaliviisas työympäristö- kampanja starttaa lokakuussa 23.10., tule mukaan kehittämään terveellistä ja turvallista työympäristöä

Kun ajattelet haitallisia kemikaaleja ja niiden aiheuttamia riskejä, mitä tulee mieleesi? Varoituksia täynnä olevat säiliöt ja pullot, laboratoriot, menneiden vuosikymmenien ympäristömyrkyt? Ehkä ajattelet, että haitalliset kemikaalit eivät kosketa sinua?

Monet arkiset tuotteet työympäristössä, kuten vaikka elektroniikka ja erilaiset muoviesineet voivat aiheuttaa riskin haitalliselle kemikaalialtistukselle. Ei ole samantekevää miten esimerkiksi valmistamme työpaikalla lounaamme tai miten eväät säilytetään.

Lokakuun ja marraskuun taitteessa ekotukiverkostossa toteutetaan Kemikaaliviisas työympäristö -kampanja. Kampanjaa varten on tuotettu erilaisia materiaaleja kuten verkkopohjainen Kemikaaliviisas työympäristö -työkalu, jonka avulla voit käydä läpi oman työympäristösi kemikaaliriskejä. Työkalun käyttöä tukee lisämateriaali, joka sisältää helposti omaksuttavaa tietoa työympäristöjemme haitallisista kemikaaleista, niiden aiheuttamista terveysriskeistä sekä keinoja ja vinkkejä jokapäiväisen kemikaalialtistuksen vähentämiseen. Aiempaa osaamista haitallisista kemikaaleista ei tarvita.

Kampanjan aikana tarkastellaan, millaisia kemikaaliriskejä työpaikoilla saattaa esiintyä, ja miten niitä voidaan vähentää. Kurkkaamme esimerkiksi työpaikkojen keittiöön ja käymme läpi käytettävien astioiden ja ruoanvalmistuksen kemikaaliriskejä. Kerromme myös kemikaalien säätelystä ja siitä miksi lainsäädännöstä riippumatta haitallisiin kemikaaleihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Kemikaaliviisas työympäristö -työkalu ja materiaalit ovat saatavilla Kemikaaliviisas työympäristö -kampanjasivulla . Tulevaisuudessa materiaali tulevat löytymään myös ekotuki.fi -sivustolta.

Kemikaaliviisas työympäristö -kampanja on osa kansainvälistä LIFE ChemBee https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/life-chemical-ambassadors-for-europe/ -hanketta (LIFE21/GIE/DE/101074245), jota rahoittavat Euroopan Unionin LIFE ohjelma, Turun ammattikorkeakoulu sekä Helsingin Kaupunki.