Kemikaalitiedot ajan tasalle virtuaalisella koulutuksella

 

Turun ekotuki ja Turun ammattikorkeakoulu ovat koonneet ekotukihenkilöille suunnatun, haitallisiin aineisiin ja niiden vähentämiseen keskittyvän koulutusmateriaalin. Koulutusmateriaali on nyt saatavilla ekotukitoiminnan nettisivuilla

Koulutuspaketti on jaettu neljään osaan, jotka tutustuttavat muun muassa haitallisten kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksiin, kodeissamme oleviin kemikaaleihin, työpaikalla olevien kemikaalien vähentämiseen sekä kemikaaliviisaisiin julkisiin hankintoihin. Koulutuspaketti sisältää lyhyitä videoluentoja, infograafeja, podcasteja ja muuta materiaalia, joka syventää tietoa kemikaaleista. Esimerkiksi kemikaalimyyttikorttien avulla voi testata, minkälaisia kemikaalimyyttejä itsellä on murrettavana.   

Koulutusmateriaali on vapaasti hyödynnettävissä ekotukihenkilöiden koulutuksissa. 

 

Ekotukihenkilöille suunnattu haitallisiin aineisiin keskittyvä materiaali on koottu osana Interreg Baltic Sea Region -rahoitusohjelman rahoittamaa NonHazCity 2-yhteistyöhanketta. 

Lisätiedot: Annan Lilja (anna.lilja@turku.fi) & Hannamaria Yliruusi (hannamaria.yliruusi@turkuamk.fi) 

Teksti: Marketta Virta, Turun ammattikorkeakoulu