Johdanto haitallisiin aineisiin

 

Ympäristössämme on merkittävä määrä haitallisia aineita, jotka ovat päätyneet sinne ihmisen toiminnan seurauksena. Monia kemikaaleja tarvitaan esimerkiksi tuotteiden säilyvyyden tai vedenpitävyyden parantamiseen, mutta valitettavasti niillä on myös haittapuolensa. Erilaiset kemikaalit saattavat olla haitallisia ihmisten terveydelle monin eri tavoin: ne voivat aiheuttaa esimerkiksi allergiaoireita tai syöpää.

Kaikilla haitallisilla aineilla ei ole kykyä hajota ympäristöön, vaan ne kulkeutuvat maaperään ja vesistöihin. Ympäristössä kemikaalit saattavat olla myrkyllisiä ja kerääntyä eliöihin. Ne saattavat aiheuttaa ympäristöön päätyessään erilaisia suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia esimerkiksi eliöstölle.

Nämä haitalliset aineet ovat peräisin tuotteista ja tavaroista, joita käytämme päivittäin. Haitalliset aineet yhdistetään usein esimerkiksi siivousaineisiin ja muihin nestemäisiin tuotteisiin, mutta harvemmin esineisiin, kuten kuluttajatavaroihin. Onkin erittäin tärkeää ymmärtää, että puhdistusaineiden lisäksi haitallisia aineita on myös esimerkiksi leluissa ja huonekaluissa.

Tässä johdannossa esitellään muutamia haitallisia aineita ja aineryhmiä. Näiden esimerkkiaineiden kautta ymmärrät, miten aineet vaikuttavat ympäristössämme ja millaisia terveysvaikutuksia niillä on todettu olevan. Sivun infograafit havainnollistavat kemikaalien kulkeutumista. Opit myös, miten haitallisia aineita voi välttää jokapäiväisissä tuotteissa.

Johdannossa myös käydään läpi sitä, kuinka haitallisia aineita säädellään Suomessa. (tulossa syksyllä 2020)

Tältä sivulta löydät myös kemikaalimyyttikortit. Korttien avulla voimme rikkoa kemikaaleihin liittyviä tavallisimpia myyttejä.

1. Haitallisten aineiden vaikutukset terveyteen ja ympäristöön

Turun ammattikorkeakoulun vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusvastaava Piia Leskinen kertoo alla olevissa videoissa yleisesti viidestä haitallisesta aineesta/aineryhmästä. Videoissa käydään läpi aineiden ominaisuuksia sekä niiden aiheuttamia ympäristö- ja terveysriskejä. Lisäksi Piia kertoo, millaisissa tuotteissa näitä aineita tyypillisesti käytetään, ja hän antaa vinkkejä aineiden vähentämiseen ja välttämiseen.

 

Voit tutustua videoilla esiteltyihin haitallisiin aineisiin myös tämän diasetin avulla (pdf). 

2. Kemikaalien kulkeutuminen ihmiseen ja ympäristöön

Alla olevista kuvista näet, miten haitalliset kemikaalit vaikuttavat ihmiskehossa ja miten tekstiilikemikaaleille altistutaan. Kuvat saat isommaksi klikkaamalla niitä.


alt=Haitalliset kemikaalit ihmiskehossa. Ftalaatit saattavat vaikuttaa lisääntymiskykyyn sekä lisätä diabeteksen riskiä. Perfluoratut yhdisteet saattavat aiheuttaa oppimis- ja käyttäytymishäiriöitä sekä maksasairauksia. Lisäksi ne saattavat haitata immunisysteemiä ja häiritä lisääntymistä. Bisfenoli A saattaa vahingoittaa munuaisia ja maksaa. Mahdollisesti vaikuttaa myös mm. lisääntymiseen ja hermostoon. Lyijy vaikuttaa suurina pitoisuuksina keskushermostoon. Saattaa vaurioittaa munuaisia sekä sydän- ja verenkiertoelimistöä. Formaldehydi voi herkillä henkilöillä aiheuttaa astman kaltaisia oireita, yskää ja nenän tukkoisuutta. Palonestoaineiden epäillään lisäävän imosolmukesyövän ja sikiövaurioiden riskiä. Ne saattavat aiheuttaa käyttäytymishäiriöitä ja oppimisvaikeuksia.


alt=Tekstiilikemikaaleille voi altistua suoran ihokontaktin, imeskelyn, pureskelun tai nuolenemisen kautta. Tekstiilikemikaalit liukenevat pesun mukana, jolloin ne pääsevät jätevedenpuhdistamolta joko lietteen mukana viljelymaalle tai puhdistetun jäteveden mukana vesistöihin. Kalojen ja tuotantoeläimen kautta ne voivat ravinnon mukana joutua ihmisen elimistöön. Tekstiilikemikaalit myös haihtuvat tuotteista huoneilmaan. Kulumisen ja hankautumisen kautta kemikaalit joutuvat huonepölyyn.

 

3. Johdatus kemikaalilainsäädäntöön

Tämä osio valmistuu syksyllä 2020.

4. Kemikaalimyyttikortit

Lataa alla olevaa kuvaa klikkaamalla itsellesi kemikaalimyyttikortit (pdf), joiden avulla voit testata tietojasi ja oppia lisää kemikaaleista.
Korteissa on 32 väittämää ja yksityiskohtaiset totta-/tarua-selitykset väittämille.

alt=Kemikaalimyyttikortit

Siirry seuraavaan osioon Kemikaaliviisas koti

Etusivulle