Ekotukitoiminta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n jäsenmaat hyväksyivät New Yorkissa syyskuussa 2015 järjestetyssä huippukokouksessa Agenda 2030 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta. Ohjelman päämääränä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen maailmasta ja kestävä kehitys, jossa ympäristö, talous ja ihminen huomioidaan tasavertaisesti. Ohjelma astui voimaan vuoden 2016 alusta ja siinä on yhteensä 17 tavoitetta, jotka jakautuvat useisiin alatavoitteisiin ja ohjaavat maiden toimia vuoteen 2030 asti. Tavoitteet ovat universaaleja eli ne koskevat kaikkia YK:n jäsenmaita, yhtälailla valtioita kuin yksittäisiä ihmisiäkin.

Alla on listattuna kestävän kehityksen tavoitteet, joista ekotukitoimintaa liittyvät tavoitteet on lihavoitu.

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET – SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  

 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

 

Kestävän kehityksen tavoitteet alatavoitteineen löydät täältä .

Ideoita kestävän kehityksen edistämiseen kunnassa saa Kestävää päätöksentekoa –mobiilikurssilta .

 

Voit seurata kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan liittyvää keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #Agenda2030 ja #Sitoumus2050.