Sitoutunut ja tyytyväinen ekotukihenkilö onnistuu tavoitteissaan

Johanna Korpikoski selvitti vuonna 2015 valmistuneessa opinnäytetyössään  suurten kaupunkien ekotukitoiminnan yhteistyön toimivuutta ja tuloksellisuutta. Tutkimus toteutettiin kyselyyn osallistuneiden kaupunkien toimeksiantona.

Tutkimuksessa havaittiin, että ekotukihenkilöiden voimakas sitoutuminen ekotukitoimintaan on tärkeää tavoitteissa onnistumisen kannalta. Sitoutuminen ekotukityöhön ja kokonaistyytyväisyys ovat voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. Tyytyväiset ja sitoutuneet ekotukihenkilöt raportoivat ekotukitoiminnan merkitsevän monipuolisempia toimenkuvia ja suurempaa aktiivisuutta.

Sosiaaliset taidot ja kumppanuustaidot ovat sisäisen ja organisaatiorajat ylittävän yhteistyön perusedellytyksiä ekotukihenkilöille. Ekotukihenkilöiden yhteistyön kannalta merkityksellinen yhteydenpito, työyhteisön tuki, koetaan hyvin monimuotoisesti. Vertaistuki, kannustaminen, kiinnostus ja yhdessä tekeminen olivat yleisimmät yhteydenpidon muodot ekotukihenkilön ja työyhteisön välillä. Aktiivinen palaute on tärkeää.

Tutustu opinnäytetyöhön:
Ekotukitoiminta : organisaatiorajat ylittävä yhteistyö kohti ekologisia toimintamalleja