Vuoden 2019 ympäristöteemapäivät nyt yhteisessä kalenterissa

Vuoden 2019 keskeisimmät ympäristöaiheiset teemapäivät ja –viikot löytyvät nyt
Ekotuen teemakalenterista . Kalenteriin on koottu myös teemapäiviin ja –viikkoihin
liittyvät valmiit materiaalit ja viestintäkanavat.  Kalenteri on tarkoitettu Ekotukitoiminnan tapahtumien ja viestinnän suunnittelun avuksi kaikille Ekotukihenkilöille.

Ympäristöaiheiset teemapäivät ja –viikot tarjoavat hyvän mahdollisuuden nostaa vaihtuvia ympäristökysymyksiä näkyvästi esille. Valmiit materiaalit ja yhteiset hashtagit tekevät viestinnästä vaivatonta ja tehokasta. Vaikka Ekotukitoiminnan tavoitteena on lisätä ympäristöasioiden huomioimista työpaikoilla säännöllisesti ja pitkäjänteisesti ympäri vuoden, luovat yhteiset teemapäivät ja –viikot rytmiä ja vaihtelua myös Ekotukitoimintaan.