Reilun kaupan kunnat tukevat viljelijöitä saavuttamaan elämiseen riittävät ansiot

Suomalaiset kunnat hankkivat vuosittain satoja tuhansia kiloja banaaneja ja kymmeniä tuhansia kiloja kahvia. Sillä on siis merkitystä, millaista kahvia kunnissa juodaan ja millaisissa oloissa kunnissa syötävät banaanit on tuotettu. Kuntien tekemillä hankinnoilla ja niiden kilpailutuksissa käyttämillä hankintakriteereillä kunnat voivat tukea maailman köyhimpiä viljelijöitä saavuttamaan paremmat ansiot jopa elämiseen riittävään ansioon asti.

Yleisin riski globaaleissa tuotantoketjuissa on elämiseen riittämätön ansiotaso. Suurella osalla kehittyvien maiden työntekijöistä palkka ei riitä elämiseen ja noin joka kymmenes ihminen maailmassa elää työnteosta huolimatta köyhyydessä.

Reilun kaupan banaanien viljelijät kohti elämiseen riittäviä palkkoja

Elämiseen riittävien palkkojen tarve banaanialalla on aina ollut kriittinen, koska banaanitilojen työntekijät ovat maailmankaupassa erittäin haavoittuvassa asemassa. Ilman maan omistusta tai mahdollisuutta ansaita maasta elantoa, heillä on hyvin vähän vaihtoehtoja kestävään toimeentuloon. Muiden haasteiden ohella työntekijöiltä puuttuu usein viralliset työsopimukset ja yhdistymisvapaus.

Heinäkuusta 2021 lähtien Reilun kaupan banaanitiloille määriteltiin peruspalkat, jotka ovat 70 prosenttia elämiseen riittävästä ansiosta kussakin maassa. Jokaiselle Reilun kaupan banaaniviljelmän työntekijälle maksetaan vähintään peruspalkkaa, vaikka lakisääteinen minimipalkka olisi pienempi. Lisäksi työntekijät saavat Reilun kaupan lisää, jonka käytöstä he päättävät yhdessä, ja josta osan voi maksaa työntekijöille käteisenä. Mitä suuremman osan tuotannostaan banaanitila saa myytyä reiluna, sitä enemmän Reilun kaupan lisää riittää jaettavaksi myös työntekijöille.

Reilun kaupan banaaneja syödään esimerkiksi Reilun kaupan kaupunkien Tampereen ja Porin kouluissa ja päiväkodeissa kymmeniä tuhansia kiloja vuosittain.

Reilun kaupan kahvin takuuhinnan nostolla parempiin ansioihin

Reilu kauppa nosti viljelijöille maksettavaa Reilun kaupan kahvin takuuhintaa sekä luomuviljelyn korvausta elokuun alussa 2023. Hinnannosto tehtiin kuukausia kestävän konsultaatioprosessin tuloksena. Sidosryhmien kuulemiseen osallistui muun muassa viljelijöitä, ostajia, kahvipaahtimoita ja kahvibrändejä 40 maasta yhteensä yli 540 sidosryhmien edustajaa, joista 86 % oli viljelijöitä. Takuuhinnan nostolla haluttiin vastata markkinahintojen nousuun, valuuttakurssien vaihteluihin sekä inflaatioon ja kannustaa luomutuotantoon.

Reilu kauppa haluaa takuuhinnan nostolla vahvistaa kahvinviljelijöiden ja heidän perheidensä suojaa maailmanmarkkinahinnan vaihteluja vastaan. Vaikka kahvin maailmanmarkkinahinnat ovat viime aikoina olleet suhteellisen korkealla, kahvinviljelijät joutuvat vastaamaan räjähdysmäisesti nousseisiin tuotantokustannuksiin ja ilmastonmuutoksesta johtuviin sadon pienenemisiin ja menetyksiin. Maailmantalouden epävakauden, nousevien kustannusten sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten keskellä monet kahvintuottajat ovat jättäneet tilansa, eivätkä nuoret näe tulevaisuuttaan kahvinviljelijöinä.

Arabica-kahvipavulle määritelty Reilun kaupan takuuhinta yhdessä Reilun kaupan lisän kanssa saavuttaa elämiseen riittävän hinnan Kolumbiassa ja Ugandassa. Takuuhinnan nostolla ei kuitenkaan vielä saavuteta elämiseen riittäviä tuloja kahvinviljelijöille kaikkialla. Lisäksi Reilu kauppa on neljässä maassa laskenut elämiseen riittävän viitehinnan ostajille, jotta ne voivat vapaaehtoisesti edetä kohti elämiseen riittävien hintojen maksamista viljelijöille.

Reilun kaupan kahvia juodaan reilusti muun muassa Turussa ja Helsingissä.

teksti ja kuva: Reilu kauppa ry