Kouvolan kaupungin ekotukitoiminta starttasi hienosti

Vuonna 2012 useimmat ekotukihenkilöt käynnistivät toiminnan jätteiden lajittelusta. Jätteiden määrän vähentämisellä ja jätteiden huolellisemmalla lajittelulla kaupunki säästi lähes 45 000 € vuodessa. Tulos saavutettiin jäteastioiden kartoituksella ja niiden tyhjennysvälien tarkentamisella, ekotukitoiminnalla, kaupungin eri toimipaikoille laadituilla jäteohjeilla sekä koulutuksilla.