Hem

Ekostödverksamheten

Ekostödverksamheten är en verksamhetsmodell som lämpar sig för att främja miljöfrågor på arbetsplatser. Verksamheten genomförs med hjälp av ekostödpersoner som utses och utbildas inom arbetsgemenskapen och sedan bistår och uppmuntrar sina arbetskamrater i förfaringssätt som är förnuftiga med tanke på miljön. Genom verksamheten ökar de anställdas miljömedvetenhet. Ekostödverksamheten kan lätt anpassas och inkluderas i olika miljösystem.

 

Se alla artiklar