Materjalid

Siit võite leida tasuta materjale ökotugitegevuste kohta.

Ökotugitegevuse hindamise aruanne

Eesti ökotugitegevuse hindamise viis läbi Kaia Treier OÜ-st ELLE.
Ökotugitegevuse projekti mõju hindamine_Lõpparuanne

Ökotugitegevus – keskkonnatöö ja selle mõju Hotel Arthur 14.9.2011

Kalkulaatorid

Hinda oma emissioone kliimakalkulaatoriga

Kliimakalkulaatori abil saad ettekujutuse oma energiatarbimise ja muu tegevuse mõjust kasvuhoonegaaside tekkele. Töövahend on välja töötatud eeskätt büroode ja kinnistute jaoks, kuid seda on samahästi võimalik kasutada ka individuaalse tarbimise jälgimiseks. Kliimakalkulaatoris vajalikud lähteandmed saad oma ettevõtte raamatupidamisest ja arvetest. Olemasolevate andmete alusel on võimalik hinnata elektri- ja soojuse tarbimisest, liikumisest, transpordist, paberikulust ja jäätmete tõttu tekkivat emissiooni.

Kliimakalkulaatori on välja töötanud WWF Suomi, TKK Dipoli ja Motiva Oy.

https://climatecalculator.net/en

Ökojalajälje kalkulaator https://jalajalg.positium.ee/?lang=EE