Kestävän kehityksen tavoitteet ja Suomen kansallinen seurantajärjestelmä

E_Logo_No UN Emblem-01YK:n kestävän kehityksen 2030 tavoiteohjelma

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää ihmiskunnan nykyiset tarpeet niin, etteivät tulevien sukupolvien mahdollisuudet tehdä samoin heikenny. YK:n jäsenmaat sopivat New Yorkissa syyskuussa 2015 järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals), jotka ohjaavat maiden toimia vuoteen 2030 asti. Ne ovat jatkoa YK:n menestyksekkäille vuosituhattavoitteille (Millennium Development Goals). Ohjelman päämääränä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen maailmasta ja kestävä kehitys, jossa ympäristö, talous ja ihminen huomioidaan tasavertaisesti. Ohjelma astui voimaan vuoden 2016 alusta ja siinä on yhteensä 17 tavoitetta, jotka jakautuvat useisiin alatavoitteisiin. Lue loppuun