Pääkaupunkiseudun ekotukihenkilöt jätevedenpuhdistamolla

Pääkaupunkiseudun ekotukihenkilöille järjestettiin 6.2.2013 yhteinen jatkokoulutus aiheesta vesi Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla Helsingissä. Koulutuksessa kuultiin muun muassa maailman vesivarojen epätasaisesta jakautumisesta ja kuluttamiemme hyödykkeiden sisältämästä piilovedestä. Piilovedellä tarkoitetaan kaikkea sitä vettä mikä on kulunut ravintoa viljeltäessä ja kasvattaessa sekä teollisuustuotteita tuotettaessa. Esimerkiksi yhden omenan vesijalanjälki on 125 litraa, kahvikupillisen kahvia 140 litraa ja yhden naudanlihakilon peräti 15 500 litraa. Meidän onkin syytä miettiä missä ostamamme hyödykkeet on tuotettu. Vesijalanjälki on parempi askeltaa kotimaahan eikä alueille, joissa on pulaa vedestä eikä jätevesiä ei hoideta kunnolla. Lue loppuun

Ekotukitoiminta

Ekotukitoiminta on arjen ympäristötyötä, jonka avulla lisätään ympäristötietoisuutta ja voidaan jalkauttaa organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka ruohonjuuritason toimiksi ja käytännöiksi. Ekotukitoiminta sopii räätälöitävyytensä ansiosta monelle eri toimialalle. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka edistävät ympäristön kannalta fiksua toimintaa. Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa.

Uudenmaan ympäristöpalkinto ekotukitoiminnalle

Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) myönsi Uudenmaan ympäristöpalkinnon 2012 Helsingin kaupungin kehittämälle ja koordinoimalle ekotukitoiminnalle.

– Ihmisillä on valmiutta ympäristövastuullisuuteen, mutta harva pystyy siihen yksin. Ekotukitoiminnalla on synnytetty laaja verkosto innostuneita ihmisiä, jotka kannustavat ja opastavat työtovereitaan ympäristötekoihin. Tämä on tunnustus jokaiselle ekotukihenkilölle ja työntekijälle yhdessä ja erikseen, iloitsee Kaisa Pajanen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta. Lue loppuun