Ekotukitoiminta

Ekotukitoiminta on arjen ympäristötyötä, jonka avulla lisätään ympäristötietoisuutta ja voidaan jalkauttaa organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka ruohonjuuritason toimiksi ja käytännöiksi. Ekotukitoiminta sopii räätälöitävyytensä ansiosta monelle eri toimialalle.

Katso ekotukitoiminnan esittelyvideo

Uutta oppimateriaalia kiertotaloudesta peruskouluille

Suomen Palautuspakkaus Oy:n (PALPA) tuottama kiertotalous-oppimateriaalipaketti kannustaa oppilaita pohtimaan, mitä ongelmia nykyiset kulutustottumuksemme aiheuttavat ja millä keinoilla kulutus voitaisiin saada kestävämmälle pohjalle. Materiaalin avulla on helppo puhua kierrättämisen merkityksestä ja materiaalien uusiokäytöstä niin ympäristö- ja luonnontiedon, yhteiskuntaopin kuin kotitalouden oppitunneilla. Lue loppuun

Euroopan Liikkujan viikolla kiinnitetään huomiota kestävän liikkumisen taloudellisuuteen

Euroopan Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16.–22. syyskuuta. Liikkujan viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tällä kertaa viikon tavoitteena tavoite on vähentää yksin autolla kuljettuja matkoja.

euroopanliikkujanviikko 300x300Tänä vuonna teemaviikko kannustaa pohtimaan erityisesti viisaan liikkumisen taloudellisia hyötyjä teemalla Mieti miten kuljet – Arjen kestävillä liikkumisvalinnoilla nostetta talouteen.  Kampanjan virallisia osallistujia ovat kunnat ja kaupungit, mutta tempauksia ja tapahtumia ovat tervetulleita järjestämään kaikki innokkaat, kuten seurat ja yhdistykset. Liikkujan viikko onkin erinomainen tapa nostaa liikkumisen kestävyyttä ja taloudellisuutta esiin myös työyhteisöissä ja kouluissa. Lue loppuun

Kaikkia tarvitaan hävikkitalkoisiin

Kuluttajaliiton tiedote 30.8.2016:

Kaikkia tarvitaan hävikkitalkoisiin

Ruokahävikin vähentämiseksi tehdään paljon niin Suomessa kuin EU-tasolla. Kuluttajaliiton ja Päivittäistavarakaupan Hävikkiviikon seminaari eduskunnan kansalaisinfossa antaa kuitenkin selkeän viestin: edistysaskelista huolimatta koko ruokaketjulla ja meillä kansalaisilla on vielä paljon parannettavaa. Olennaisinta olisi löytää keinot siihen, ettei hävikkiruokaa ylipäätään syntyisi.

Luken tutkimusten mukaan alun perin syömäkelpoisen ruokahävikin määrä koko ruokaketjussa on 400–500 miljoonaa kiloa vuodessa. Lue loppuun

Miksi ruokahävikkiä tulisi pienentää ja miten se tehdään?

Hävikkiviikko 2016Suomessa suurimman osan vuosittaisesta ruokahävikistä tuottavat kotitaloudet: ruokaa heitetään roskiin jopa 500 miljoonan euron arvosta. Suunnitelmallisemmalla ruokakäyttäytymisellä jokainen voisi säästää 125 euroa ja tuottaa 24 kiloa vähemmän jätettä vuosittain. Paitsi että syömäkelpoisen ruoan poisheittäminen on kukkarollemme kallista, ”turhaan” tuotettu, jalostettu, pakattu, kuljetettu ja säilytetty ruoka kuormittaa valtavasti ympäristöämme ja ilmastoa. Pelkästään suomalaisten kotitauksien vuosittainen ruokajäte vastaa 100 000 keskivertoauton hiilidioksidipäästöjä. (Lähde: MTT.)

Lukuisat eri toimijat Suomessa ja maailmalla ovat viime vuosina havahtuneet ruokajätteen valtavaan määrään ja panostaneet hävikin pienentämiseen. Esimerkiksi Ranskassa hyväksyttiin vuonna 2015 lakiesitys, joka velvoittaa suuria supermarketteja lahjoittamaan syötäväksi kelpaavan, myymättä jääneen ruoan hyväntekeväisyyteen tai eläinten rehuksi. Kaikkien suurien supermarkettien tulee tehdä yhteistyötä jonkin hyväntekeväisyysjärjestön kanssa, ja lain rikkomisesta voi seurata 75 000 euron sakko tai jopa vankeutta. Suomessa kaupat vähentävät ruokahävikkiä ohjaamalla myymättä jäänyttä ruokaa alekoreihin, hyväntekeväisyysjärjestöille tai bioetanoliksi. (Lähde: Yle ja HS.) Lue loppuun

Ylikulutuspäivä jo nyt

Tänä vuonna maanantai 8. elokuuta muotoutui maailman ylikulutuspäiväksi eli ihmiset ovat käyttäneet maailman luonnonvarat tältä vuodelta loppuun. Ylikulutuspäivän jälkeen elämme velaksi, koska ihmiskunnan luonnonvarojen kulutus on ylittänyt maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä kasvihuonekaasupäästöjä. Laskelma perustuu yhdysvaltalaisen Global Footprint Networkin mittauksiin. Lue loppuun