Ympäristötekoja työpaikalla

Ekotukitoiminta säästää luontoa ja rahaa, avainasemassa ovat ekotukihenkilöt.

AJANKOHTAISTA

04.07.2018

Kiertääkö hyvä kauttasi?

Ihminen on osa ruokaketjua, ei sen päätepiste. Syömällä ja lajittelemalla… Lue lisää >>

#Tapwater in #Helsinki fulfils three crucial criteria: its quality is excellent, it is ecological, and it is cost-efficient. The best drink in the summer heat! @hsy_fi #Helsinki2018

#Tapwater in #Helsinki fulfils three crucial criteria: its quality is excellent, it is ecological, and it is cost-efficient. The best drink in the summer heat! @hsy_fi #Helsinki2018

Luontopaneeli kehottaa toimimaan 

”Maailman selkärankaisten lajien populaatiot ovat pienentyneet kaikkiaan 58 % vuosien 1970 ja 2012 välillä. Makeanveden lajien populaatiot ovat pienentyneet 81%” […]

Lue lisää >>

TOIMINTA

Ekotukitoiminta on arjen ympäristötyötä, jonka avulla lisätään ympäristötietoisuutta ja voidaan jalkauttaa organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka ruohonjuuritason toimiksi ja käytännöiksi.

Ekotukitoiminta sopii räätälöitävyytensä ansiosta monelle eri toimialalle. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka edistävät ympäristön kannalta fiksua toimintaa.

Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa.
Lue lisää >>

EKOTUKITOIMINTA

Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa.
Lue lisää >>

NÄIN MUKAAN

Verkostoitumisen ja yhteistyön avulla saadaan levitettyä hyväksi koettuja toimintamalleja muille. Lue lisää >>

Verkostomme

Ekotukitoiminnassa mukana olevat kaupungit ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet ympäristövastuullisuuden edistämiseen sekä kouluttamaan ekotukihenkilöitä työyhteisöihinsä. Ekotukihenkilöitä on jo yli 4100!