Ympäristötekoja työpaikalla

Ekotukitoiminta säästää luontoa ja rahaa, avainasemassa ovat ekotukihenkilöt.

AJANKOHTAISTA

01.06.2018

Luontopaneeli kehottaa toimimaan 

"Maailman selkärankaisten lajien populaatiot ovat pienentyneet kaikkiaan 58 % vuosien… Lue lisää >>

Suomessa tekstiilijätettä syntyy yli 13 kg asukasta kohden vuodessa, kierrätys melko olematonta. Tässäkin iso mahdollisuus #kiertotalous https://t.co/puejLGU8Qs

Myyttivideoiden kooste

Lajittelu on turhaa, valoja ei kannata sammuttaa, kasvisruualla ei pärjää jne. Kaikki kymmenen myytivideotamme on koostettu yhdeksi pitkäksi videoksi.

Lue lisää >>

TOIMINTA

Ekotukitoiminta on arjen ympäristötyötä, jonka avulla lisätään ympäristötietoisuutta ja voidaan jalkauttaa organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka ruohonjuuritason toimiksi ja käytännöiksi.

Ekotukitoiminta sopii räätälöitävyytensä ansiosta monelle eri toimialalle. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka edistävät ympäristön kannalta fiksua toimintaa.

Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa.
Lue lisää >>

EKOTUKITOIMINTA

Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa.
Lue lisää >>

NÄIN MUKAAN

Verkostoitumisen ja yhteistyön avulla saadaan levitettyä hyväksi koettuja toimintamalleja muille. Lue lisää >>

Verkostomme

Ekotukitoiminnassa mukana olevat kaupungit ja muut organisaatiot ovat sitoutuneet ympäristövastuullisuuden edistämiseen sekä kouluttamaan ekotukihenkilöitä työyhteisöihinsä. Ekotukihenkilöitä on jo yli 4100!